Medlemsmøte onsdag 30. september 2015

Vibekke Helena Juel fra Villa Fredrikke aktivitetshus orienterte oss demens og om hvilke tilbud de har.

Leder Henning Torsby ønsker alle 22 medlemmene velkommen og spesielt Vibekke Helena Juel som vil gi oss en orientering om hva Villa Fredrikke aktivitetshus kan tilby demente i tidlig fase og deres pårørende.

Lokalet hadde fått montert en ny prosjektoren. Det var vi ikke klar over før ankom møtet i dag. Mens Vibekke hentet sin PC orienterte leder om følgende:

Han hilste også fra Greta og Thorgeir fra deres midlertidige base i Tana i Finnmark. De hadde det bra, men hadde foreløpig problemer med å komme på nett med Telenor. I dag hadde de sett seg tvunget til å kjøpe et Netcom-abonnement for å få kontakt med omverdenen.

Henvendelsen fra Norsk Veteranforbund tidligere i høst, og som ble presentert på møtet i august, hadde resultert i ca. 20 personer som vil få sin påskjønnelse hos Drammens ordfører i oktober måned. Vi fant ingen telenoransatte som var berettiget slik heder for sin innsats under andre verdenskrig.

Den nye hjemmesiden skal etter planen være operativ ca. 1. desember i år.

Vibekke fortalte om de ulike former for demens hvor alzheimer er den mest vanlige formen. Det er ca. 70.000 demente i Norge.

Vibekke Helena Juel fra Villa Fredrikke Aktivitetshus
Vibekke Helena Juel fra Villa Fredrikke Aktivitetshus

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner som hører hjernen til. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

  • Svekket hukommelse – er oftest det første tegnet
  • Konsentrasjonsvansker
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Nedsatt evne til abstrakt tenkning – en tar ting bokstavelig
  • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
  • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
  • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne
  • Det finnes ingen behandling for demens, men det forskers for å finne behandlingsformer.

Den enkelte kan forebygge ved bl.a. å slutte å røyke, spise fisk, mosjonere, være sosial aktiv.

Norsk Helseinformatikk sine sider finnes mer informasjon om demens.

Etter litt mat, kaffe og kaker fortsatte Vibekke.DRA_IMG_5404_Medlemsmøte_300915_Vibekke_Ingress

Kari Osnes i Sanitetsforeningen i Drammen tok initiativet for ca 5 år siden.

Villa Fredrikke aktivitetshus er et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Sanitetsforening. Dette er et lavterskeltilbud til personer med demens i tidlig til moderat fase og pårørende til demensrammede i alle faser av sykdommen i Drammen kommune.

De er ca. 15- 20 personer som daglig besøker aktivitetshuset.

Aktivitetshuset er innredet som et vanlig hjem og de ansatte har verken uniform eller navneskilt. Her skal alle føle seg som om de er på besøk i et privat hjem. Det serveres mat hver dag og måltidene er en viktig del av opplegget. I tillegg er det forskjellige aktiviteter som for bowling, quiz, trim og yoga. Det er turer til forskjellige kulturinstitusjoner og også til teknisk museum.

Årlig arrangeres pårørende skole over 7 kvelder.DRA_IMG_5405_Medlemsmøte_300915_Ingrid

De er i dag 16 frivillige som legger ned ca. 1,5 årsverk. De ønsker flere frivillige og det var et par av våre medlemmer som viste interesse.

På denne linken kan litt mer om Villa Fredrikke aktivitetshus leses. Villa Fredrikke Informasjonsbrosjyre

Villa Fredrikke har både en hjemmeside Villa Fredrikke og en facebookside Villa Fredrikke

Leder takket Vibekke for et svært interessent foredrag og hun mottok en velfortjent applaus og en liten påskjønnelse til støtte for driften.DRA_IMG_5405_Medlemsmøte_300915_Inger

Tradisjonen tro avsluttet vi møte med loddsalg og etterfølgende trekning og her ble det mange fornøyde vinnere.

Leder minnet om neste møte, onsdag 28. oktober, hvor det blir motevisning med Lise Nilsen som ansvarlig for kolleksjonen.

Leder takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.