Medlemsmøte på Fredvang mandag 8. nov 2010 kl. 1800.

Forbundsleder Odd Kåre Kvalheim orienterte oss.

Forbundsleder Odd Kåre Kvalheim besøkte oss og  orientere om Telepensjonistenes landsforbund og også hva det nye statsbudsjettet kommer til å bety for oss pensjonister når det gjaldt nye skatteregler, ny pensjonsreform og aktuelle forbundssaker. Styret  brukte dette møtet til å invitere nye mulige telepensjonister til å bli medlemmer hos oss og noen møtte for første gang.