Medlemsmøte Telepensjonistene Bodø/Salten 23. september 2021

Med Sigfred og Ragnar i hovedrollen....

Medlemsmøte på 23. september 2021
Tilstede 45 medlemmer.

Mai Thune ledet dagens møte.
Hun ønsket velkommen, spesielt  Randi Andersen, Ranveig Jonas og Gerd Sommernes Strømsborg, som deltok på sitt første medlemsmøte.

Info fra styret
Mai refererte litt fra kommunens eldreråd. Mer detaljert informasjon vil Thomas, vår representant i eldrerådet, gi på neste medlemsmøte.
Mai fortalte også fra turen til Lofoten og Hamarøy. En riktig flott opplevelse ifølge deltakerne.

Nytt bekjentskap

Tusenhjemmets nyansatte drift- og utviklingsleder Rita Elveheim presenterte seg og informerte i korte trekk om nye retningslinjer. Elveheim så frem til et godt samarbeid med Telepensjonistene.

Sigfred og Ragnar
Tom Opsahl viste NRK-filmen «Sigfred og Ragnar og de sju strauman».
En fortelling om to pensjonister som
bodde på Hamarøy (Storøya og Husøya), og deres nærhet til storslått natur og fugleliv.

 

Hør hva Ragnar sier om naturopplevelser og mangfold:

For de av oss som ikke deltok på møtet ligger link til filmen nederst i innlegget.

 

Til slutt:
En stor takk til de som legger ned arbeid med forberedelser og gjennomføring av våre medlemsmøter!

Arbeidsgjengen!

Her kan du se filmen om de to naboene Sigfred og Ragnar

 

Fullstendig møtereferat finner du her..