Medlemsmøte tirsdag 07.11.2023

Utstillingssalen, Førdehuset

MØTEREFERAT


Telepensjonistene i Sogn og Fjordane.                   
Medlemsmøte, 7. november 2023
_____________________________________________________________________

Møteleder: John Grønseth, styreleder
Fra styret ellers deltok kasserer Kjell Hjelm
Oppmøte: Totalt antall medlemmer: 25 personer.

 

John åpnet møtet med å ønske alle velkommen, og presenterte agendaen for møtet:

Sak 1: Foredrag vedr. ny boksamling om Førde.
Vi var så heldige å få Arne Aasland fra Førde Sogelag til å fortelle om den kommende
boksamlinga som han og to professorer fra Universitetet i Bergen har jobbet med i noen år.
Utgivelsen av boksamlinga av de 2 første bøkene  blir markert med presentasjon  i Førdehuset onsdag 15. november.Ingunn Solheim er konfransier.

Bind 3 i denne triologien blir utgitt neste år. Denne boka er Aasland hovedforfatter for.

Aasland holdt et 40 minutters interessant foredrag med utdrag tatt fra sin bok, samt litt fra de 2 andre binda, som altså ganske snart blir tilgjengelig i bokhandlene.

John takket av Aasland med blomsterbukett, og han satt litt til sammen med oss andre med kaffe og gode sveler fra Førdehuskafeen.

Sak 2: Nytt fra sentralt hold: (Landsstyret)

Etter kaffen orienterte John fra siste møteprotokoll fra Landsstyret for Telepensjonistene. Det er startet en ny kampanje allerede fra september med medlemsrekruttering for oss i lokalforeningene. Forbundet har sendt ut brosjyrer og verveskjemaer. Disse håper vi å kunne gjøre tilgjengelig på hjemmesida vår.  Videre er det blitt oppnevnt kontaktpersoner fra landsstyret ut til lokalforeningene. Vi i Sogn og Fjordane har fått Tore Haugland (Forbundsleder) som kontaktperson. Han vil kontakte John i slutten av året.

 

Sak 3: Pensjonistturen 2024

Turnemda er nå i gang med å finne gode turforslag for oss til våren. Gamlefylket er stort, og det er mange muligheter,men vi har begrenset oss til å organisere busstur uten overnatting. Dette er det medlemmene som ønsker. Det kommet noen forslag, og vi avventer med til turnemda har sine forslag klare i det nye året.

 

Sak 4: Julelunsjen 2023

Denne  blir holdt på Scandic Sunnfjord Hotell den 7. desember kl. 13.00 med servering av gløgg og hyggelig mingling. Kl. 14.00 er maten klar. Vi sender ut påmelding i god tid, samt påminning ei uke før. Som vanlig ber vi om at medlemmene Bidrar med dikt og prosa til forsamlingen. Det er ikke klart nærmere detaljer rundt underholdning/musikalske innslag.
Vi jobber med i alle fall å skaffe akkompagnement til julesangene våre.  Erling Hovland, eller
«Elle» som er mest kjent som, har vært vår trofaste musikalske trekkspill- og historie-forteller på julelunsjene her i Førde. Men nå synes han det får være nok. Vi takker og bukker for alle vitser og fint trekkspillfølge til våre julesanger! Tusen takk til Elle!

 

Sak 5: Diverse:

Ingen spesielle tema her, men vi pratet  litt om medlemsmøtet vi hadde 5. oktober i Kaupanger, hvor Bjørg sto for tilrettelegging og planlegging av møteplass og lunsj, og Heidi Osland, datter av vårt medlem Gerd, tok oss med på en gratis og fin omvisning på VilVitesenteret, der vi spiste god middag og hadde møte i en fin sal med et tredvetalls glade medlemmer fra Sogneregionen. Heidi er for øvrig en av arkitektene bak dette relativt nye bygget,som også huser Videregående skole.     Takk til Bjørg og Heidi!

 

 

_______________________________________

Referent: John Grønseth, styreleder.