Medlemsmøte tirsdag 29. oktober 2019

Medlemsmøte tirsdag 29. oktober 2019

18 telepensjonister var møtt frem i Folkets Hus for å få oppleve Svein og Hans sitt Prøysen-program.

Leder Henning Torsby ønsket alle hjertelig velkommen og en spesiell velkommen til Svein og Hans. Det er lenge siden de har vært her. Nå gleder vi oss til å høre noe av Alf Prøysens store produksjon av kjente og kjære viser og historier.

Alf Prøysen, 1914 – 1970, hadde evnen til å trekke frem spesielle situasjoner og skrive en god historie om det. Vi som har vokst opp med Alf Prøysen som barnetimeonkel tidlig i 1950 – årene har sterke minner om hans evne til å fortelle til ungene. Mange har et godt forhold til sparegrisen og tanken bak at vi alle må ha litt på kistebunnen.

Hans og Svein startet ikke med ei vise av Alf Prøysen, men om Alf Prøysen. Erik Bye sin minnesang til vennen som gikk bort så altfor tidlig.

Alf

Det gjekk en kjempe igjennom læinjet
og hain va’ ydmjuk om hain va’ stor.
Hain trådde varsomt på væg og vidde,
og hain fór itte med store ord.

Å itte veit je, men jammen trur je,
at hain var redd for å setta spor.

Men spora sto der, og spora står der,
og i dom blømer en sommardag.
I æille lier, på æille stier,
der kain du kjinne hass andedrag.

Å itte veit je, men jammen trur je,
vi vart et varmere folkeslag.

Hain gjorde sliten, med rak i ryggen,
hain tente lys over gråbeinskveld.

Hain sang for æille, men helst for unga,
og dom veit best at’n Alf var tell.

Å itte trur je, men jammen VEIT JE,
om hain er borte, så lever’n vel.

Det fortsetter med «Jørgen Hattemaker»
Alf Prøysens samlede verker er på 12 bind, så det er mye å velg i. Svein Leser  «Grei beskjed» fra «Onga er rare»
Nå følger «Hompetitten», denne husker vi alle fra Barnetimen for de minste. Svein får oss alle til å delta i refrenget med å leke at vi sitter på mjølkeruta og hopper opp og ned.
Vi får solospill på trekkspill og flere viser og tekster fra andre samlinger.
Kolera-visa er ikke av de mest kjente. Her følger teksten.

Det var seg en gang uti Koleralæind! U-U-U
At dom skulle begrava en skinndau mæinn Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

Og bakerst i følje gikk enkja og slang! U-U-U
Mens hu kikka på kista og tralla og sang: Suderullala osv.

Men da dom var kømmi tel kjerkemur`n opp, U-U-U
tok`n lokket tå kista den skinndaue kropp, Suderullala osv.

Je er itte død, nei, je lever ennu! U-U-U
De har reist uti fånytta, skunn dekk og snu! Suderullala osv.

Men da steig nå enkja tel kistlokket fram, U-U-U
Åssen er det du bær` deg, du vøl itte skam! Suderullala osv.

Nei, legg deg nå pent nedi kista di nu! U-U-U
Du veit dokter`n hæin skjønne det
bære hell du! suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala

Som seg hør og bør er også visa «Æille har et syskenbån på Gjøvik» med. Vi kan alle føle på at andre oppnår mer enn en selv.

Selv om jula ikke er her enda, så avsluttes konserten med den vakre «Romjulsdrøm».

Hans og Svein ble takket for flott konsert og applausen viste at alle satte pris Prøysen-programmet.

Etter lunsjen orienterte Henning om brevet fra Landsstyret om at telepensjonistene kunne tenke seg å delta på å hente inn informasjon om teleabonnenter som det ville få problemer når kobbernettet etter hvert blir stengt. Det er gjelder 11 abonnenter i Buskerud. Den som ønsker å bidra kan melde seg på til landsstyret@telepensjonistene.no i løpet av torsdag 31.10.19.

Det ble orientert om julelunsjen onsdag 4. desember kl. 1200 og årsmøte 29. januar 2020 kl. 1200. Påmelding til Eli Nilsen på telefon 95943740 eller e-post elinilsen@getmail.no  henholdsvis mandag 25. november og onsdag 22. januar 2020.

Dagen avsluttes med loddtrekning.

Vår faste gjeng sørget for at trekningen ble gjennomført og med mange fornøyde vinnere.

Henning takket gjengen for god jobbing og ønsket alle vel hjem og vel møtt til julelunsj.