Medlemsmøte torsdag 16. mars 2023

Telepensjonistene Bodø/Salten. Referat fra medlemsmøte torsdag 16. mars 2023 på Tusenhjemmet.

Telepensjonistene Bodø/Salten

Det var 43 medlemmer til stede.

Åpning.

Thomas ønsket velkommen og introduserte Knut Støre Brinchmann leder av frivilligsentralen. Han orienterte om Seniornett som er en organisasjon som hjelper eldre med data.

Islandsturen.

Thomas ønsket Jan Sveen fra Aller Travel velkommen. Sveen startet med å fortelle generelt om Island. Dets historie, kultur og næringsliv.

Han orienterte så om turen og severdighetene. Han fortalte og om årsaken t

il de store prisøkningene på sånne turer. I tillegg er Island et dyrt land. Gerd supplerte med historier fra Island.

Det ble foretatt en uhøytidelig undersøkelse på hvor mange av de som var på møtet ville melde seg på turen. Det

må være minst 20 påmeldte så Thomas mente det kunne bli aktuelt å få til et samarbeid med andre pensjonistforeninger dersom det blir for få påmeldte fra vår forening.

KKK

Sikkerhet på nett.

Thomas fortalte og viste litt om hvordan Internett kan brukes mere sikkert. Blant annet for å slippe å få uønsket reklame.

Eldrerådet.

Thomas fortalte fra møtet i eldrerådet. Kommunen har 60 ubesatte sykepleierstillinger. Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft. Han viste hjemmesiden til Seniornett og hva som finnes av hjelpemidler der.

Vinlotteri.

Det ble foretatt salg av lodd og trekning.

Thomas takket for møtet.

Møtereferat finner du her.