Medlemsmøte

19. september i Saniteten

Medlemsmøte 19.9.2018  

26 medlemmer deltok.

 

  1. Velkommen. Kirsten ønsket velkommen. Hyggelig at så mange møtte denne gangen. Deretter tente hun et lys for avdød medlem og tidligere kollega Jorunn Hoem, samt tidligere kolleger Karen Halaas og Astrid Larsen – et minutts stillhet.
  2. Kirsten minnet om eldredagen 1. oktober og at alle pensjonister er velkommen. Wenche er vår representant. Wenche orienterte mer utfyllende om hva som skulle foregå denne dagen og tidspunkt (kl. 1500).
  3. Det ble orientert om at julebordet i år sannsynligvis blir 12. desember og skal foregå på Thon Hotell Storgata.
  4. På medlemsmøtet i oktober vil Else Blomvik komme og holde et innlegg/foredrag om demens.
  5. Ingeborg orienterte om eldreboliger i Kristiansund under bygging og status Rokilde med mer.
  6. Ulrik fikk deretter ordet. Han startet med å oppfordre eldre til å bruke hjernen til å løse kryssord, sudoku, engasjere seg og snakke med folk. Dette er god hjernetrim. Deretter fortsatte han å snakke om sitt liv og virke i Telegrafverket, som det het i 1855 når det ble etablert. Etableringen skjedde i Oslo-området, men Lofoten kom også tidlig med, bl.a. takket være engasjerte mennesker der. Han fortalte historier både fra Lofoten og også fra Nordmøre. Mange kjente seg nok igjen. Takk til Ulrik.
  7. Kaffe og smørbrød, samt kaker. Deretter loddtrekning med masse gevinster.
    Avslutning ca kl. 1515

Neste møte 24. oktober.

Åse