Medlemsmøter våren 2022

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTER VÅREN 2022

TELEPENSJONISTENES FORENING TRONDHEIM

Sted: Festsalen Hornemansgården, Kongensgt. 7

 

Dato:                              Kl:         Tema:

Onsdag 26 januar      12 oo    Årsmøte

Onsdag 23 februar    12 00    Musikalsk underholdning v/ Bjarne Kråkvik og Tom Erik Jenstad

Onsdag 23 mars         12 00     Ikke fastsatt (Jubileumsfeiring ??)

Onsdag 27 april          12 00     50 vann og turopplevelser i Bymarka v/Jon Arne Madsø.

Onsdag 25 mai            12 00     Ikke fastsatt

 

Inngang på medlemsmøte kr 50,-.

Kaffe og noe å spise. NB: På Årsmøtet serveres vi varm mat!

Utlodning, ta gjerne med en gevinst.

Tirsdag 10 mai, aktivitetsdag Lavollen. Egen plakat kommer.

Trim: ring Inger Qvam, 91739631, for nærmere opplysninger.

Bowling: hver torsdag kl 12.00 når smittesituasjonen tilsier det.  Ring Marie Aashagen, 97129908, eller Jan Ross, 46859484, for nærmere opplysninger. 

 Det er vanskelig å planlegge slik situasjonen er nå, men vi håper å kunne gjennomføre en del aktiviteter i vår. Det blir sendt ut informasjon fortløpende.

 

Vel møtt til vårens møter, og hyggelig samvær!

Hilsen styret.