Medlemsmøtet 11. oktober 2022.

Medlemsmøtet 11. oktober 2022.

62 medlemmer møtte opp for å treffe tidligere kollegaer og for å få med seg foredraget om Autisme.

Ulf Rathe ønsket alle velkommen og orienterte om programmet for resten av høsten.

Han introduserte den nye lederen for Reise og arrangementskomiteen, Jorunn Scheie, som ga oss oppdatert info om årets julebord. Hun presiserte fristen for påmelding med utført betaling innen 27. oktober. Dette pga av frister satt av arrangøren.

Når snitter og kaffe var inntatt og vinlotterivinnere var trukket, var det klart for foredraget.

Denne gang med Unni Sagstad, Seksjonsleder, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest.

Hun presenterte gruppen hun er leder av:

RFM Helse Vest
• Ett av fire tilsvarende fagmiljø i Norge
• Mandat fra Helsedirektoratet
• Bedret og mer likeverdig tilbud til målgruppene (NOU 2020-1)
• Vårt hovedoppdrag et kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten
• Hele aldersspekteret
• Referansegruppe – virksomhetsplan

Så tok hun oss i gjennom hva autisme innebar:

  • Stresset i mange daglige situasjoner.
  • Møter uventa krav som de opplever at de ikke klarer å mestre

Bagateller for oss, kan for en person med autisme kanskje oppleves akkurat som om noen ba deg hoppe fra 10-meteren akkurat nå.

• En sosial forståelsesvanske
• Skyldes at hjernen fungerer litt annerledes – Tolker informasjonen den får på en litt annerledes måte.
• «Medisin» = tilpasset tilrettelegging, kunnskap om autisme for å kunne forstå.
• Støtte/hjelp som gir økt mestring og inkludering og forebygger utvikling av tilleggslidelser.

UTFORDRENDE DIAGNOSE Å STILLE

Så hva må være vårt «overordnede prosjekt»?

• Hindre at personen stadig «overbelastes av stress» – forebygge psykiske tilleggslidelser

• Forebygge tilleggsvansker ved « god nok» tilrettelegging.

Dette krever kompetanse/kunnskap om:
– Autisme generelt,
– Barnet/ personen spesielt
– Komorbide diagnoser?

• Krever samarbeide!

Hun fikk ikke tid til å vise en svensk video (8 min) om autisme, den kan du se HER

Vil du vite mer, så har gruppen egen nettside HER. Og de er også på Facebook, se HER

 

Ulf ønsket til slutt alle vel hjem.