Medlemsmøtet 12.03.19

Medlemsmøtet 12.03.19

Det var stort fremmøte da Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, orienterte om eldrepolitikken.

Jan Davidsen 

72 medlemmer møtte opp, og fikk med seg en særdeles interessant gjennomgang av dagens og gårsdagens eldrepolitikk.

Han tok oss med på en reise om utviklingen fra etterkrigsårene frem til de utfordringene vi pensjonister står ovenfor i dag: Underregulering, manglende forhandlingsrett, digitaliseringen av samfunnet og de strukturelle utfordringene dette gir dagens eldre og yngre pensjonister.

Davidsen understreket også at det er svært viktig for pensjonister i dag å engasjere seg i organisasjons eller partiapparat for å påvirke de beslutningene som tas for eldrepolitikken i fremover.

Ulf Rathe avsluttet møtet med å takke Jan Davidsen for  den flotte orienteringen.

 

 

 

Her kan du lese mer om «Leve hele livet»

Her er en link til Pensjonistforbundet

Og en link til en artikkel på Telepensjonistenes hovedside: Pensjonistforbundets landsmøte 2018