Medlemsmøtet 19. september

Livet langs Akerselva

  1. september hadde foreningen besøk av Lene Dons Samset fra Oslo Guidebyrå som viste lysbilder og fortalte levende om livet langs Akerselva i gamle dager og fram til nå.

Akerselva er siste del av Nordmarksvassdraget og er  8 km lang fra starten i Maridalsvannet og til utløpet i Bjørvika. Det er 20 fosser og mange broer langs elveløpet.

Det har vært industri i hundrevis av år langs elva. På 1200 tallet ble de første møllene satt i drift, deretter kom sagbruk, spinneri og senere jernverk.

Nydalen Compagni, Christiania Spigerverk og Myrens verksted var blant de største bedriftene langs elva.

På den tiden ble alt avfall dumpet rett i elva, og det førte til at den ble svært forurenset. Det var faktisk slik at man kunne se på rottene som levde langs elva nedenfor Beierbrua hva slags farge Graah spinneri hadde farget garnet i den dagen.

På 1980 tallet bestemte Oslo kommune seg for å starte et program for å begrense utslippene i elva, og startet med opprydding. I dag kan man fiske både ørret og laks i elva.