Medlemsmøtet 20 mars

Ola J Kaldager

Medlemsmøtet 20. mars.

Ola J. Kaldager holdt et meget interessant foredrag med tema:
Etterretningens utfordringer i den senere tids krise og konfliktområder. De nye digitale plattformer er en forutsetning for terrororganisasjonene.

Kort oppsummert:

Tidligere var det konflikter og krig mellom stater. Nå er det mellom organisasjoner, etniske og religiøse grupper. Vanlige lover og regler som gjaldt i krig blir ikke fulgt, alt er tillatt og alle kan angripes.

Uten mobiltelefon og internett ville det vært umulig å drive den type propaganda og rekruttering som disse gruppene gjør. Mediestrategien deres er å manipulere virkeligheten og vise det de vil vi skal se. Via internett leder og støtter de voldelige terrorhandlinger.

Bistandsarbeidere og hjelpearbeidere blir angrepet, og forsyningene som skal gå til befolkningen havner i gale hender. Voldsnivået hindrer kontroll med hvem som får bistand, og det foregår storstilt svindel.