Medlemsmøtet 21. april utsettes

Minigolf avlyses med bakgrunn i smittevernreglene.

På grunn av dagens smittevernregler er vi dessverre nødt til å utsette vårt medlemsmøte 21.04. til høsten. Informasjon om avlysningen er sendt til våre medlemmer på mail/SMS.

Når det gjelder Vårfesten i mai vil vi komme tilbake med opplysninger om den kan avvikles.