Medlemsmøtet 27. september

Deette var første ordinære møte etter at pandemirestriksjonene ble opphevet.

Et 40-talls telepensjonister var møtt fram og fikk, utenom de faste innslagene, orientering av representanter for Rådgivningskontoret for pensjonister i Stavanger – Grethe Eriksen og Helge Lønn – om deres virksomhet.
To viktige områder som de har mye henvendelser i samband med er Fremtidsfullmakt og den nye arveloven som trådte i kraft fra nyttår 2021.
Teknikken fungerte ikke så godt under møtet og derfor legger vi nedenfor ut presentasjonene som skulle vært vist på storskjerm i møtet + maler for Framtidsfullmakt.
Det understrekes at alle medlemmer i Stavanger Telepensjonistforening kan henvende seg til Rådgivningskontoret i Stavanger selv om de bor i andre kommuner, jfr telefonnummer og adresser i presentasjonen.

Om fremtidsfullmat

Om ny arvelov og testamente

Mal fremtidsfullmakt for enslig

Mal Fremtidsfullmakt gjensidig ektefeller