Medlemsmøtet tirsdag 09. november.

En kort oppsummering. Du finner også nyttige lenker om temaet i foredraget, FREMTIDSFULLMAKT.

Det ble atter en gang et godt besøkt medlemsmøte med 74 fremmøtte.

Vi koste oss med snitter, kaffe og vinlotteri.

Tore Haugland ledet møtet, hvor vi ble minnet om påmelding til julebordet mandag 6. desember. Se egen artikkel om julebordet.

Vi fikk også en orientering av Åse Mari Høgseth om Teletonens gratis julekonsert i Nygård kirke lørdag 27. november kl. 16.00. Der deltar også cellisten Johan Sebastian Blum og solisten Kathrine Snipsør. Carsten Dyngeland er dirigent.  Høgseth hadde også et ønske om nye medlemmer i koret Teletonen, så har du lyst og tid, så meld deg på.

 

Kl 12 var det tid for foredrag av professor Asbjørn Strandbakken fra UIB/juridisk fakultet.

Han presiserte viktigheten av å ta styring på sitt liv før/hvis en skulle komme i en livssituasjon hvor en ikke lenger er i stand til å ivareta seg selv.

Han fremhevet Fremtidsfullmakt som en bedre løsning enn alternativet som da kan bli å få oppnevnt en verge, som kanskje ikke tilhører egen familie.

Det finnes mange måter å sette opp en Fremtidsfullmakt, men han mente at dette kunne og burde gjøres enkelt. Det kan ofte bli for detaljerte skjema som skal fylles ut.

Vedlagt finner dere noen linker til skjema og nettsider anbefalt av Strandbakken, samt artikler om emnet og andre skjemaeksempler.

Forslag fra Asbjørn Strandbakken:

Nettsiden: Vergemal.no

Komplett skjema: Eksempel_på_fremtidsfullmakt_2020

Forenklet skjema: Fremtidsfullmakt, Strandbakken

 

Andre lenker:

Statsforvalteren Vestland: Framtidsfullmakt

Statsforvalteren skjema: Fremtidsfullmakt-eksempel

Huseierne: Alt om bolig/samliv-og arv/fremtidsfullmakt/

Artikkel i nettavisen ABC-NyheterRedd for å bli syk og få oppnevnt verge? Det finnes råd

Artikkel i nettavisen E-24Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter.