Melding fra «Televerket gjennom tidene»

Her er en viktig beskjed til dere som ønsker å bli medlem i facebookgruppen «Televerket gjennom tidene»

Facebookgruppen «Televerket gjennom tidene» er blitt populær og teller pr. i dag over 3.700 medlemmer. Dette er en privat gruppe, og det er et krav at man engang i tiden har arbeidet i telesystemet for at man skal kunne bli medlem. Når man ber om å bli medlem, må man derfor opplyse om hvor man har jobbet (eller jobber) i Televerket/Telenor (avdeling/arbeidssted). De som administrerer facebookgruppen har ikke mulighet til å finne ut dette selv.

Hvis opplysningene om arbeidssted mangler, slettes forespørselen etter 1-2 dager.  De som slettes får med en melding med beskjed om at de kan søke gruppen opp igjen – men da med de opplysninger som ønskes.

Facebookgruppen er lukket, dvs. det er bare de som er medlemmer som kan se innholdet som legges ut. Av personvernhensyn er det viktig at den fortsatt er lukket, i og med at er lagt ut personlige bilder og andre ting som ikke alle andre behøver å kjenne til.

Så oppfordringen er:  Be gjerne om å bli medlem, men sørg for at du gir tilstrekkelig informasjon om din tilhørighet til telesystemet når du melder deg på!