Mimrefest 2021 Tønsberg tlo.

Er det ønske om mimrefest 2021??

SKAL VI LAGE MIMREFEST 2021 tbtlo??
Da er det helt nødvendig at vi får oversikt over hvor mange som kan tenke seg å delta på mimrefesten før vi starter arbeidet.
Legge derfor inn et kort Innlegg/kommentar på denne FB siden
Mimrefest 2021 tbtlo som tegn på at du ønsker å være deltager.
Les informasjonen nedenfor
September 2008 var i overkant av 100 tidligere kolleger i Tønsberg Teleområde samlet til mimrefest på å Villa Møllebakken, Tønsbergs gamle bibliotek.
Denne setningen er hentet fra referatet ‘’Tilbakemeldingene har vært utrolige positive og bl.a. dette må dere gjenta til neste år”.
Nå har det gått hele 12 år og veldig mange uttrykker at det er på tide med en gjentagelse. Dette vil vi gjøre noe med ved å starte planleggingen av en mimrefest høsten 2021.
Alle i tidligere Tønsberg Teleområdet fra Holmestrand til Larvik i alle aldere er naturlige deltagere. Veldig hyggelig om representanter fra alle byene vil være med i den videre planleggingen.
Det er avgjørende viktig å spre budskapet om mimrefesten 2021 til alle eller flest mulig som har arbeidet i Tønsberg Teleområde. Ber derfor om at alle bidrar med å spre budskapet på aktuelle FB sider og andre sosiale medier eller når telefolk treffes.
En viktig forutsetning for gjennomføring og videre planlegging er at vi får en tilbakemelding om interessen så snart som mulig og senest innen 1.6. 2020.