Minneord for Egil Palmesen

Det er med sorg vi har mottatt melding om at Egil Palmesen døde torsdag 6.august 2020 etter kort tids sykeleie.

Egil Palmesen               @privat

 

Våre tanker går til hans nærmeste. Vår dypeste medfølelse. Egil ble 70 år.

Vi har ikke den fulle oversikt over Egil sin karriere i Televerket/Telenor, men så langt vi forstår startet han i Televerket i 1975 Bergen Teleområdet – Forsyningen, som Telebetjent.

Videre gikk ferden til Apparatvekstedet og Feilretting som montør.

I 1986 ble han Avdelingsleder på forsyningskontoret og arbeidet nesten hele sin yrkesaktive tid i Televerket/Telenor i Bergen innen fagfeltet innkjøp, kontrakts-inngåelser og logistikk/materialadministrasjon. Egil var en usedvanlig dyktig fagmann og i årenes løp var han med på å prege fagfeltet på mange områder, både lokalt i Bergen/Vest distrikt og nasjonalt.

Egil tok flere kurs innen fagområdet «Innkjøp» og var en aktiv bidragsyter i arbeidet med å bygge opp en formell utdanning for «Innkjøpere» i regi av NIMA. I 1998 gav han ut, sammen med bransjeorganisasjonen NIMA, en lærebok og oppslagsverk om «Inngåelse av kontrakter»

Egil har hatt flere verv opp gjennom tiden og sist var han kasserer i Telepensjonistenes Landsforbund avdeling Bergen og Hordaland. Egil var alltid til å stole på.

Takk for alt Egil.

 

Hilsen Styret i Telepensjonistenes Landsforbund avdeling Bergen og Hordaland