Minneord Roy Knag Jæger.

Det er med sorg vi har mottatt melding om at Roy Knag Jæger døde tirsdag 26.oktober 2021 etter noe tids sykeleie.

Våre tanker går til hans nærmeste. Vår dypeste medfølelse. Roy ble 78 år.

Roy var Ingeniør og begynte som Teknikerformann i Særklasse i Bergen Telestasjon 21.08.68, arbeidet videre med planarbeid. Han ble leder for automatseksjonen og senere Stasjonsteknisk sjef i Bergen. Senere leder for alle tekniske installasjoner og inkl. Bergen Radio, Trafikkseksjonen og Sjøkabelvirksomheten. I perioden 1993 – 1997 var han regionssjef for Nettdivisjonen i Vest distrikt og fra 1998 til han gikk av med pensjon var han direktør for Kontraktsadministrasjonen i Telenor Networks.

Roy var engasjert flere steder bl.a. i Telepensjonistenes Landsforbund avd. Bergen og Hordaland hvor han var leder fra 2011 til 2017.

Han satt i sentralstyret som styremedlem og nestleder fra 2013 til 2017.

Roy var også en aktiv deltaker i koret «Teletonen» hvor han har lagt ned en betydelig innsats.

Roy var en god leder i Televerket/Telenor, og blir husket av mange som en inkluderende leder som tok personalledelse på alvor. Mange har gode minner om Roy og han vil bli dypt savnet.

 

Takk for alt Roy.

Hilsen Styret i Telepensjonistenes Landsforbund avdeling Bergen og Hordaland