Mo Telegrafstasjon

Tove Lian har skrevet en flott artikkel om sine år i Telegrafverket på Mo i Rana. Artikkelen sto på trykk i Årbok for Rana 2014.

Tove har ikke stoffet tilgjengelig i redigerbar form, så vi bruker artikkelen som den ble laget for Årboka i pdf-format. Klikk på lenken under.
Mo Telegrafstasjon