Mørtel bedriftsavis for Kristiansund teleområde

Noen utgaver av bedriftsavisa Mørtel - flere finnes, men er plasskrevende. Ta kontakt med sekretær for flere opplysninger

Mørtel utgave nr. 9

MØRTEL utgave nr. 10

FLERE EKSEMPLARER VIL LEGGES UT ETTERHVERT