Møte i lokalgruppa på Stord 15.10.2018

På Stord møttest vi også i år i finstova i det ærverdige Hagerupshuset. Det møtte 12 av 14 medlemmer frå Stord pluss fem frå styret. Leiar, Ulf Rathe, orienterte om arbeidet i styret lokalt og sentralt.og kasserar Bjarne Ulvang om økonomien. Elles var det sosialt samvær med litt mimring om «gamle dagar», og god mat og drikke.

Bildene: På øverste rad ser vi påtroppande gruppeleiar Ann-Mari Nilsen ved bordenden, i bakgrunn styremedlemmer Berit Nesse, Gunnar Larsen og kasserar Bjarne Ulvang. På neste rad ser vi gruppeleiar Astrid Himle ved sida av styreleiar Ulf Rathe (med kaffikanna.