Møte med statsråden

TPL i møte med arbeids- og inkluderingsministeren om statsbudsjettet

Fredag 28. april deltok Telepensjonistenes Landsforbund v, nestleder Anne-Sørlie Johansen på et møte med statsråd Marte Mjøs Persen om statsbudsjettet 2024. Vi deltok sammen med Pensjonistforbundet, og var invitert sammen med de andre SAKO organisasjonene.

Under møtet ble det bl.a. gitt en orientering om «Bo trygt hjemme» reformen.  Deretter var det en runde med innspill fra organisasjonene på justerte krav til statsbudsjettet.

Klikk her for å se Pensjonistforbundet og SAKOs justerte krav.

Neste og siste møte om statsbudsjettet er 8. juni.