Møtedager 2016

Vi møtes på Fagernes som vanlig.

Vårsesongen 2016 :

Januar:      Ingen møte

Februar:    Onsdag  10. kl.1200  Årsmøte Fagernes hotel

Mars:         Onsdag 16.  kl. 1200 Fagernes Hotel

April:          Onsdag 20. kl. 1200  Fagernes Hotel

Mai:           Onsdag 18. kl. 1200  Fagernes Hotel

Juni:           Hvor går vårturen i år : Kom med forslag.

Nytt fra 2016: Samtlige medlemmer må betale medlemskontingent  kr. 150,- pr. år. Hvis du fortsatt vil være medlem sender du beløpet  til : Telepensjonistene, Valdres v/ kasserer Marit Fodnesbergene

Konto: 15032704376  Innen 1.mars 2016