Møteoversikt for 2015

Kjære Telepensjonister Vi går et nytt år i møte med nye utfordringer for alle. 2015 er et spennende år for Telepensjonistenes Landsforbund. Det skal være Landsmøte i mai hvor det skal velges nytt Landsstyre.. Nå i januar flytter forbundskontoret til Fornebu, tilbake til «gamle» trakter.

Vi må fortsatt ha fokus på medlemsverving.  Vi vet det er mange teleansatte i Østfold som ikke er medlem av pensjonistforeningen. Nye medlemmer kommer sjeldent av seg selv. Her må alle stå på. Følgende møteprogram er planlagt for 2015

28.01  Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste myndighet, og derfor håper vi på et godt
frammøte. Årsmøte behandler årsberetning, regnskap og innkomne forslag og valg

25.02   Bedre Liv med smarte helseprodukter

25.03   Svalbard  foredrag v/John Ljømer  Andersen

29.04   Vårtegn  besøk fra Rød Planteskole

03.06   Sommertur

Trygdeoppgjøret m.mv/Harald Norman

30.09   Allsang

Oktober  Teatertur
28.10  «Jeg drikker stjerner, jeg drikker champagne»  forerdrag v/Torkjell Berulfsen
25.11   Hobbymøte
9.12.   Julebord.

Hilsen Styret