MØTEPLAN 2015

Styret har lagt opp til følgende aktiviteter i 2015

26 Jan.   Årsmøte

23 Febr.  Annalisa Thelin Klementsen  fortalte historier om Pedersgadå i gammel tid.

23 Mars    Alexandra og Jacob Orzechowska-Niedziela » sang og spill»

27 Apr.    Ståle Ree «jærhumor med tonefølge»

2 Jun.     Også i år reiser vi på tur sammen med telepensjonistene i Haugesund som også har opplegget.

Turen går til Håheim Gård i Tysnes. Vi må selv sørge for transport til Mortavika  for ferge over til   Arsvågen hvor vi treffer Haugesundgruppa.

Prisen vil vi komme tilbake til. Kommer an på antall deltakere. Mer informasjon på møte i april.

Vi viser til turprogram på Haugesund sine nettsider.

31 Aug.    Dorrit Kyed «lysbilder med tonefølge»

28 Sept.  Alexandra og Jacob Orzechowska-Niedziela » sang og spill».

26 Okt.    Roaldkvam forteller om Lenden, hans meget interesante livshistorie.

23 Nov.   Vi er invitert til å bli med på Haugesundgruppen sitt julemøte på Havnaberg i Haugesund kl.18:00. Pris kr. 200.- pr. person. Serveringen er smørbrød – kaffe – kaker og «noko attåt». Det er lagt opp til følgende program:

Julebetraktninger / Julesanger

Kåseri ved Sigmund Hansen

Servering av mat og drikke samt en spennende utlodning

Musikk ved Arne m/band eller Vigleik med muligheter for en svingom

Påmelding til Jonas Aasland tlf. 90667843 senest 12 nov. 2015

Transport til Haugesund må besørges av den enkelte.

7  Des.    Julemøte blir som i fjor på Sola Strand hotel.  Påmelding på møtet i oktober. Du kan også melde deg på ved å     ringe til Jonas Aasland på tlf. 91836465, eller mail til jonasaas@online.no. Påmeldingsfrist 22 november.

Vi byr på god julemiddag og underholdning med Hans Petter Hansen