Møteplan 2015

Styret har satt opp møteplan for 2015

Styret har lagt opp til følgende aktiviteter i 2015:

26.jan. Årsmøte
23.febr Pedersgadå i gammel tid
23.mars  Program ikke fastsatt
27.april   Program ikke fastsatt
2.  juni Også i år reiser vi på tur sammen med telepensjonistene i Haugesund som også har opplegget.

Dato for turen er 2.6. som går til Tysnes.

Vi må selv sørge for transport til Mortavika der vi treffer Haugesundgruppa.

Prisen vil vi komme tilbake til, kommer an på antall deltakere. Mer informasjon på møte i april.

Vi viser til turprogram på Haugesund sine nettsider.

 

Sommertur til Håheim Gård, Tysnes
sammen med Haugesund, se
presentasjon underTurer

 

31. aug Program ikke fastsatt
28. sep Program ikke fastsatt
26. okt Program ikke fastsatt
30. nov Julemøte