MØTEPLAN 2016

Programoppdatering for høstens møter

Her har du møtedatoer og program for våren og høstens møter

25 Januar 2016  kl. 12:00 Årsmøte i Telepensjonistenes Forening Stavanger i møtesal til Tjensvoll menighet.

29 Februar 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Sveinung Bendiksen prater om Ajax.

25 April 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Per Arild Meling forteller om virksomheten etc. i Telenor.

30  Mai 2016  Busstur sammen med Haugesund går i år til Finnøy.  Vandring i bedehusland: Dette er en kulturhistorisk reise på Finnøy. Vi får oppleve møte med kirke og bedehuskulturen, servert med varme, humor og kunnskap.

29 August 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Torgunn Skrudland vil fortelle om Stavanger Turistforening og deres virksomhet.

26 September 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Tema på møtet er: Flåttoverførte smittestoffer ved professor Snorre Stuen

31 Oktober 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet.  Tema: Helge Helgesen forteller om Utsira

5 Desember 2016 Julemøte på Alstor.  Underholdning ved Han innante (Torolf Nordbø).  Det øvrige programmet blir lagt ut så snart det er klart