Møteplan 2016

Her har du møtedatoer og program for våren og høstens møter

25 Januar 2016  kl. 12:00 Årsmøte i Telepensjonistenes Forening Stavanger i møtesal til Tjensvoll menighet.

29 Februar 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Sveinung Bendiksen prater om Ajax.

25 April 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Per Arild Meling forteller om virksomheten etc. i Telenor.

30  Mai 2016  Busstur sammen med Haugesund går i år til Finnøy.  Vandring i bedehusland: Dette er en kulturhistorisk reise på Finnøy. Vi får oppleve møte med kirke og bedehuskulturen, servert med varme, humor og kunnskap.

29 August 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Torgunn Skrudland vil fortelle om Stavanger Turistforening og deres virksomhet.

26 September 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Program ikke fastlagt.

31 Oktober 2016 kl. 12:00 Pensjonistmøte i møtesal til Tjensvoll menighet. Program ikke fastlagt.

5 Desember 2016 Julemøte.  Program og sted er ikke fastlagt.

Når program blir fastlagt vil vi legge dette inn.