Møteplan 2020

Møteplan 2020 Telepensjonistene Østfold

Møteplan 2020
29.01.20 Årsmøte
Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, innkomne forslag og
valg
26.02.20 Foredrag v/Lars Ove KLavestad
25.03.20 Teatertur – «Så som i himmelen»
29.04.20 Foredrag v/Båtvik
27.05.20 Besøk av Alexander Hermansen
Mai/juni Sommertur
26.08.20 Foredrag v/Monica Berg Fluske Hjørgunn gård og Behandlingssenter
30.09. 20 Nye arveloven,Framtidsfullmakter v/advokatfirma Ytterbøl
Oktober. Teatertur
28.10.20. Robert Normann v/Per Olaf Toftner ?
25.11.20 Møte/Juletur
16.12.20 Julemøte
Hilsen
Styret