Møteplan 2021

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane

Januar, tysdag  5.
Februar, mandag 15. (årsmøte) ?
Mars, tysdag 2.
April, tysdag 6.
Mai, tysdag 4.
Juni, tur ?
September, tysdag 7.
Oktober, tysdag 5.
November, tysdag 2.
Desember, julelunsj.