Møteplan 2022

Endelig er vi i gang igjen, og møteplan for resten av året er delvis klar:

26. januar —- Årsmøte (ble avholdt digitalt)

23. februar —- Førstehjelp/Hjertestarter v/Jørn Ove Jacobsen

30. mars —- Foredrag v/brukerombudet

27. april —- Redningsskøyta (kommer tilbake med foredragsholder).

24. mai —- Sommertur, busstur over til Vestfold , mer detaljert info kommer

31. aug —- Besøk av forbundsleder Tore Haugland

28. sept —- åpent, ønsker innspill fra medlemmer

26. okt —- åpent, ønsker innspill fra medlemmer

30. nov —- Juledekorasjoner, med hjelp av blomsterbinder

07. des. —- Julemøte, kommer tilbake med sted

Alle «vanlige» medlemsmøter på Lande Bo begynner kl 11.00