Møteplan 2023

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane

Vi ynskjer gamle og nye medlem velkomne til medlemsmøtene
våre i Førdehuset i 2023.  Møtestart kl 1200.

Februar, tysdag  7.  Årsmøte 2023/Utstillingssalen
Mars, tysdag  7.  Musikkrommet
April, tysdag  4, Utstillingssalen
Mai, tysdag  2. Musikkrommet
Juni, tur ?
September, tysdag 5. Utstillingssalen
Oktober, tysdag 3, Utstillingssalen
November, tysdag 7. Utstillingssalen
Desember, julelunsj.