Møteprogram 1. halvår 2015

Styret har lagt opp program for 1. halvår 2015

Møteprogram våren 2015

 

·        Årmøte 09. februar  2015  kl. 1800 på Havnaberg

·         Se egen innkalling

·        Medlemsmøte 23. mars 2015  kl. 1800 på Havnaberg

                  Vi har satt opp følgende punkt på programmet:

·         Informasjon

·         Steinar Aalvik framfører egne historier og stubber

·         Hyggelig samvær med kaffe, kringle/julebrød og utlodning

·        Medlemsmøte 20. april 2015  kl. 1800 på Avaldsnes

·         Ankomst Kongshallen på Nordvegen historiesenter. Velkomst kl. 1800

·         Nordvegen historiesenter, audiovisuell utstilling

·         Vikingsodd med smør og brød

·         Omvisning i Olavkirken, utenfor kirken og inne i kirken

·         Påmelding (pga mat) innen 19. mars  2015 til Aud Wenche Dyrseth, enten på telefon 93636198 eller på mail: audwendy@gmail.com

·         Vi ser oss nødt til å ta en egenandel på kr. 200,-

·         Regner med at den enkelte kjører sjøl eller eventuelt avtaler med andre.

Dersom noen har behov for skyss utenom det, ta kontakt med styret.

·        Dagstur til Tysnes 02.juni 2015. Fellestur med Stavanger.

·         Busstur med Knapphus Buss. Guide blir med oss på Tysnes. Se eget vedlegg.

·         Frammøtetidspunkt og sted må vi komme tilbake til for aktuelle deltakere

·         Pris blir plussminus kr. 700,-, avhengig av antall deltakere.

·         Bindende påmelding innen 28. april 2015 til Aud Wenche Dyrseth, enten på telefon 93636198 eller på mail: audwendy@gmail.com

 

Vi håper programmet faller i smak og at deltakelsen blir god. Det sendes imidlertid  bare ut denne ene informasjonen om møtene/aktivitetene i vårprogrammet.

 

Merk dere derfor datoer, tid og sted.

 

Vi ber om mailadresser for nye medlemmer til:  jacob-ut@online.no 

Beste hilsen fra styret ved

Jacob R. Utvik