Møteprogram Ålesund 2020

Møter på Sanitetssenteret på Bogneset våren 2020

INNKALLING TIL ALLE MØTER VÅREN 2020.

Til medlemmene i Telepensjonistenes forening Ålesund.

GODT NYTT ÅR!

Vi håper at alle våre medlemmer kan se tilbake på en god og fredelig julefeiring.
Vane tro så er det noe vindfullt og vått rundt årsskiftet, men det går mot vår og lysere tider.

Nå skal det bli godt å komme i gang igjen med møtevirksomheten og vi håper så mange som mulig av medlemmene får anledning å delta.

Vi starter med årsmøtet som blir torsdag 6. februar 2020 kl. 1300 i kantina på Sanitetshjemmet.

Møtene vil ellers som tidligere bli holdt den første torsdagen i måneden kl. 1300 på Sanitetssenteret på Bogneset i Ålesund.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/Inge Westad, Raudesteinvegen 2, 6055 Godøya innen 3. februar 2020.
Mail : inge.westad@mimer.no

Møtene videre utover våren blir slik:
Torsdag 5. mars 2020 kl. 1300
Torsdag 2. april 2020 kl. 1300 — Styret har bestemt å avlyse møte 2. april pga. Korona Viruset.
Torsdag 7. mai  2020 kl. 1300 — Styret har bestemt å avlyse møte 7. mai   pga. Korona Viruset.

Link til Helsenorge.

Arbeidet med sommerens tur vil starte nå. Forslag til turer mottas med takk.

Styret ønsker alle medlemmene hjertelig velkommen til møtene.

Med vennlig hilsen
Styret
Inge Westad