Møteprogram Ålesund 2021.

Møter i Telepensjonistenes forening Ålesund våren 2021.

Til medlemmene i Telepensjonistenes forening Ålesund.

 

Datoene er under forutsetning av at smitte situasjonen er trygg.

Styret vil følge opp det.

 

Møtene videre utover våren blir slik:

Torsdag 4. februar 2021 kl. 13.00ÅrsmøteSe også tilsendt info om årsmøte.

Torsdag 4. mars     2021 kl. 13.00Styret har bestemt å avlyse møte pga. Korona Viruset.

Torsdag 8. april      2021 kl. 13.00Styret har bestemt å avlyse møte pga. Korona Viruset.

Torsdag 6. mai       2021 kl. 13.00Styret har bestemt å avlyse møte pga. Korona Viruset.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret

Inge Westad