Møter og aktiviteter høsten 2019

Vel møtt til nye møter og aktiviteter. Første aktivitet er medlemsmøtet tirsdag 27. august kl. 16:30.

Denne planen kan bli oppdatert dersom vi må flytte på arrangementer eller om vi gjør avtale med kåsører. Så følg med…

Dato

Klokken

Møtested

Aktivitet

27. august 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.
10. september 11:30 Strømsbu bedehus 12:00 Omvisning Næs jernverksmuseum
13:30 Kaffe og munker kr. 50
24. september 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.
15. oktober 11:00 Strømsbu bedehus 12:00 Omvisning Lindgard Skuteminne  kr. 50.
13:30 Lunsj Lyngørporten restaurant
29. oktober 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte. Quiz v/Jorunn.
19. november 10:30 Strømsbu bedehus 12:00 Kilden, Multisalen, Kristiansand
Espen Grjotheim – Konsert   Kr. 175.
13:45 Tingsaker Lunsj Horisonten
26. november 16:30-18:30 Messa, Nygata Medlemsmøte.  Styremøte kl 18:30
TORSDAG den
12. desember
12:00 Frikirken Julemiddag.
Egenandel kr 200. Ikke-medlemmer 300.


OBS!  Til alle aktiviteter (utenom møtene) er det påmelding én uke før til Villy, tlf. 916 83 109, eller til Bernt Egil, tlf. 916 76 907. 
Uten å være påmeldt, kan du ikke forvente å bli med.

Møteplanen vil bli drøftet på første møte. Dersom det senere blir endringer, vil det bli opplyst på møtet forut for aktiviteten.