Møtereferat fra 26.november 2014

Referat fra medlemsmøte i Telepensjonistenes forening Østfold onsdag 26.11.14 kl. 1100 i Lande Bo- og Servicesenter, Sarpsborg

Tilstede: 58 medlemmer.

 

 

Åpning.

Leder Mai-Britt Løken ønsket alle hjertelig velkommen og uttrykte stor glede over det gode fremmøtet og satte særlig stor pris på de mange nye ansiktene.

Dagens kåsør, Torkjell Berulfsen, ble spesielt ønsket velkommen,

 

Berly Engen hadde også denne gang et treffende dikt: «Speilbilder og rynkehoder». Mange fine refleksjoner med en rynkefilosofi.

 

Referater.

Referat fra medlemsmøte 29.10.14 ble referert.

Enstemmig godkjent.

 

Kåseri «Brennevin er sundt» v/Torkjell Berulfsen.

Torkjell Berulfsen holdt et humørfylt kåseri om brennevinets historie.

Han fortalte om whisky, genever, akevitt, champagne, vin, martini, gin og rom og om hvordan de kunne brukes. De fleste av drikkene var basert på druer. Druer er imidlertid vanskelig å dyrke i Norge. Poteter ble derfor i steden Nordens druer og akevitt ble tidlig vår spesialitet, og avgifter på akevittten ble en stor inntektskilde som var med å bygge landet.

 

Berulfsen anbefalte Trondhjem aquavit nr. 1 som er lys og likeledes en mørk type. Den skal ikke serveres kald, men temperert.

Små smaksprøver ble servert.

Beulfsen hadde også gode erfaringer med linjeakeviten som hadde vært med på båtreise

over ekvator.

Grunnlovsakeviten er en blanding av akevitter fra alle fylker som var representert på grunnlovssamlingen på Eidsvoll i 1814.

Husk: Drikk først øl og deretter akevitt.

 

Mai-Britt takket Berulfsen for et humørfylt kåseri som skapte stor stemning i salen.

Det ble ytret ønske om at han kom tilbake med et annet tema, f.eks. Champagne.

 

Invitasjon til julemøte.

Invitasjon til julemøte ble delt ut og mottakerne ble registrert. Resten av medlemmene får invitasjonen via e-post/post.

Det blir ikke satt opp buss fra Moss og Fredrikstad til julemøtet.

 

 

Kaffe og utlodning.

Denne gang var det Fredrikstad som hadde kjøkkentjeneste, og som alltid smakte det godt med nysmurte rundstykker, kringle og kaffe. Praten gikk livlig rundt bordene og danner et hyggelig miljø som vi må ta vare på!

Loddsalget gikk strykende, og vi fikk inn kr. 3140,-.

Det var mange gevinster og mange fornøyde vinnere.

 

Hobby-utstilling.

Vi har mange aktive pensjonister med forskjellige hobbyer i vår forening. Et stort utvalg av hobbyartikler var stilt ut, og mange sikret seg en fin gave til jul.

Takk til følgende utstillere: Mona Arntsen, Erik Lauritsen, Bjørg og Gunnar Karlsen og Leif Jørgensen.

 

Takkekort.

Følgende hadde sendt takkekorte til foreningen:

Solfrid Vogsted 70 år.

Ingerid Tjeldsbo 80 år.

Marit Rønning 90 år.

 

Avslutning.

Møtet ble avsluttet med sangen «Du skal få en dag i mårå».

Leder takket kjøkkenkomitéen for stor innsats og medlemmene for et godt fremmøte.

Videre ønsket hun alle vel hjem og ba alle kjøre forsiktig for nå var det glatt.

 

 

Møtet ble hevet kl. 1350.

 

 

 

Sarpsborg/Moss den 27. nov. 2014

 

 

Mai-Britt Løken/Hans Krugerud

leder/sekretær