Møtereferat medlemsmøte 29.09.21

Østfold

Medlemsmøte for telepensjonistene onsdag 29.september 2021 kl. 11.00.

Lande Bo- og servicesenter.

Tilstede: 40 medlemmer.

Åpning:

Leder Leif Jørgensen åpnet møte med å ønske alle velkommen og da spesielt dagens foredragshoder advokat Magnus Bøchmann .
Møtet ble tradisjonelt innledet med sangen ” Dagen er din ”

På grunn av dårlig tid fikk foredragsholderen slippe til med en gang. Temaet var Fremtidsfullmakter. Han innledet med -fremtidsfullmakt:
– Hva er det,
– Hvorfor ha det,
-Hvordan lage det.
Han kom inn på bl.annet Hva er en fremtidsfullmakt-Fordeler og ulemper-Opprettelse av fremtidsfullmakt-Innhold i fremtidsfullmakten-Etter at fullmakten er opprettet-Når trer fullmakten i kraft- Stadfestelse-statsforvalteren,
Han avsluttet med -Fremtidsfullmakt er et praktisk og godt alternativ for mange. Innholdet kan tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Referat:

Referat fra medlemsmøte i september 2021 ble gjennomgått
uten merkander.

Roseslottet

Leif informerte om turen til Roseslottet. Han oppfordret alle til å ha noe varmt og godt på bena. Bussen kjører fra bussterminalen Sarpsborg k. 09.30.

 

Diverse
Mai Britt Leste takkekort fra Signe Westgaard (85 år)
Liv opplyste om at i bank hadde vi nå kr. 220414,30

Kaffe
Nå smakte det godt med kaffe og mat, så det gikk, som vanlig, unna på rundstykker og wienerstenger, mens praten gikk livlig over bordet. Loddsalget gikk bra og innbrakte:

Kr.2350

Avslutning.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 13.05. Møteleder takket spesielt kjøkkentjenesten for vel utført jobb, takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og vel møtt til høstturen. Helt til slutt sang vi «Den glade vandrer.»