Medlemsmøte 22 mai

Kåseri av Karl H Brox, Knut Sivertsen og Tore G Eggen - FEM MØRKE ÅR - Trondheim under hakekorset - i bilder

Tilstede fra styret: Marie, Jan, Kari,
Forfall: Leif Roger, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Tilstede 29 betalende medlemmer.

Åpning
 Marie ønsket velkommen til medlemsmøtet.
Det ble noe kluss med lydanlegget før ordet ble gitt til dagens foredragsholdere (forfattere) Karl H. Brox, Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggen.

Fem mørke år.
Karl H. Brox innledet med å fortelle at de 3 hadde gått sammen om å lage boka «Fem mørke år» som for det meste består av ca 500 bilder fra tiden 1940 – 1945.
Bildene er ikke vist før, de er tatt av tyske soldater og forfatterne har samlet inn bilder og albumer, både i Norge og Tyskland. Det er en liten del av materialet som er plukket ut og tatt med i boka, da de har samlet inn ca 100 000 bilder til sammen. Så det er et omfattende arbeid som er utført i forbindelse med utgivelsen av boka.

Et utvalg av bildene ble vist og kommentert av de tre forfatterne og det var en interessant framstilling av forskjellige hendelser under krigen.

Det ble en noe lang «forestilling», men alle satt rolig og fulgte med på det som ble lagt fram.

Til slutt var det anledning til å få kjøpe boka, og flere benyttet anledningen til å sikre den.

  Forsiden av boka

 

Pause med kaffe, rundstykker og wienerbrød.
Arrangementskomiteen serverte kaffe med rundstykker og wienerbrød og folk fikk anledning til å prate sammen.

Diverse Informasjon.
Marie informerte:

Turen til Blaafarveværket
Det er 34 påmeldte og turen går fra 4. – 6.juni.

Høstens tur
Turen til Berlin 11. – 15. september er kunngjort med påmeldingsfrist 7. juni.

Bowling/Trim.
Sesongens siste dag for Bowling og Trim er torsdag 23. mai..

Hornemansgården
Trondheim kommune v/innkjøpskontoret har vedtatt å tildele Stiftelsen Trondhjems Hospital kontrakt på drift av Hornemansgården.

Eldreråd.
Styret vil foreslå Gerd Grande som medlem av Trondheim Eldreråd for neste periode. Anne Evjen, som har vært med i 2 perioder, har takket nei til gjenvalg. Styret har også håp om å få med en representant til et Eldreråd i en kommune utenfor Trondheim. Marie Aashagen er medlem av Trøndelag fylkes eldreråd. Hun vurderer om hun vil takke ja til å være med i neste periode.

Neste medlemsmøte.
Neste medlemsmøte blir til høsten og vi starter opp igjen 25. september 2019.

Loddsalg.
Arrangementskomiteen solgte årer og det ble foretatt trekning. Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere. Loddsalget innbrakte kroner 2390,-.  Styret takker alle som har kjøpt lodder.

Marie hevet møtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet ble hevet kl 1430.

Trondheim 25.05.2019

Kari