Nå legger regjeringen rammene for pensjonistsoppgjøret i 2017

Telepensjonistenes Landsforbund har tidligere vært med på å presentere våre krav til statsbudsjettet overfor Arbeids- og sosialdepartementet.

Nå har regjeringens budsjettkonferanse startet.  Regjeringen vil da legge premissene også for våre pensjoner.  Tidligere har vår forbundskasserer, Finn-Egil Elster, representert Telepensjonistene i et møte med statsråden i Arbeids- og sosialdepartementet. Han deltok da sammen med flere andre pensjonistorganisasjoner for å presentere pensjonistenes krav til statsbudsjettet for 2017.

Les mer om våre krav til regjeringen i neste nummer av Telepensjonisten!