NB! Det blir ikke medlemsmøte i oktober 2016

Medlemsmøte i oktober må dessverre utgå, så neste medlemsmøte blir derfor "Hobbymøte" i november. Håper mange av medlemmene vil møte opp. Velkommen!