Nettbasert årsmøte Molde telepensjonistforening 2021

Nettbasert årsmøte Molde telepensjonistforening 2021

Underlag til digitalt årsmøte ble sendt ut til medlemmene i slutten av januar 2021. 

Følgende ble utsendt på e-post eller postlagt:

– innkalling til årsmøtet 2021
– årsberetning 2020
– regnskap 2020
– status beholdninger 2020
– revisorerklæring 2020
– forslag budsjett 2021
– forslag styre 2021

Frist for evt. tilbakemeldinger til Knut Fuglseth var 10. februar 2021.

Styret hadde telefonmøte mandag 15. februar 2021. Knut opplyste om at han ikke hadde fått noen tilbakemeldinger. Vi anser da dette som godkjent.