No livnar det i lundar….. på Voss.

No livnar det i lundar….. på Voss.

.. no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid. Endeleg sommartreff på Voss.

Telepensjonistane her på Voss fann det tilrådeleg å møtast att den 16.6., og me hadde eit svært vellukka sommartreff på Fleischers hotel i Seckman, der me 19 stk fekk nydelege smørbrød, kake og kaffi! Nokon bidrog med historiar, og me song og koste oss! Alle var svært glade for å møtast att!

Norunn

 

God sommar frå Kjellaug