Norgesportalen

Link til Norgesportalen

150x76norgenombakgr2.gifNorge.no «din vegviser i det offentlige», skal gjøre det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra det offentlige. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Ansvaret for Norge.no ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Direktoratet er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.