Ny høring i Vimpelcom-saken

Det blir en ny runde om denne saken i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite

Som vel allerede er kjent fra pressen, blir det en ny runde med høring i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite 27. mai om den såkalte Vimpelcomsaken. Nyhetsoppslaget fra NRKs nettsider kan du lese her.

For to uker siden la Telenor fram en ekstern granskningsrapport om selskapets håndtering av saken.  Deloitte, som utførte granskningen, har ikke funnet at Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon eller andre lovbrudd i Vimpelcom-saken, men rapporten avdekker svakheter internt i Telenor.

Stortingspolitikerne fokuserer på Næringsdepartementets styring av Telenor generelt og håndteringen av Vimpelcom-saken mer spesielt.  Det siste brevet som næringsminister Monica Mæland sendte til komiteen, kan du lese her.  Det har vært en lang korrespondanse mellom Kontroll- og konstitusjonskomiteen om denne saken.  Dersom du er interessert i å sette deg inn i alt som har vært sendt mellom departementet og Kontroll- og konstitusjonskomiteen, kan du følge denne lenken.

Vi har også sakset en artikkel fra Ukeavisen Ledelse som var publisert på Facebook-gruppen «Televerket gjennom tidene».  Klikk her for å lese artikkelen.