Vervekampanje og ny profil

Oppdatert profil er lansert

Som dere kanskje allerede har lagt merket til, har vi lagt ut en ny «heading» øverst på nettsidene våre. Denne er laget med samme typer som den som står på bladet Telepensjonisten. Tanken er å få en ensartet grafisk profil på nettsidene og Telepensjonisten, slik at vi fremstår mer ensartet i ulike kanaler.

Landsstyret vil lansere en vervekampanje i midten på oktober. En epost om dette er sendt alle lokalforeningene. Som ledd i vervekampanjen er det laget to brosjyrer, en papirversjon og en digital versjon. Den samme grafiske profilen er benyttet også på vervebrosjyrene.

Vervekampanjen starter 15. oktober 2021. I forbindelsen med oppstarten vil vi sende en epost til alle medlemmer som har registrert epostadresse i medlemsregisteret. Den digitale versjonen av vervebrosjyren vil da også bli lagt ut på nettsidene.