Nye medlemmer

Medlemstall pr 1.6.2012

I 2011 fikk vi 11 nye medlemmer.
Så langt i 2012 har vi fått 10 nye medlemmer og ett frafall(død).
Medlemstallet pr 1.6.2012 er 111.