Nye regler for leie av Telenor-hytter

Nå må du være medlem i Telepensjonistenes Landsforbund for å leie en hytte gjennom Telenors hyttestiftelse.

Det har vært mulig å leie en hytte gjennom Hyttestiftelsens bookingsystem for alle Telenor-pensjonister. Det er drøyt 20 attraktive telehytter som finnes på nettet, mange svært populære.

Dessverre har Hyttestiftelsen opplevd at det er enkelte som misbruker pensjonistenes mulighet ved at de later som de er pensjonister, uten å være det.  Styret for Hyttestiftelsen har derfor besluttet at pensjonister må være medlemmer at Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) for å kunne få bestille hytteleie.
Ved bestilling vil Hyttestiftelsen kontakte TPL for å få bekreftet at en som utgir seg som pensjonist er medlem hos oss.  Dersom de som søker ikke er medlemmer, vil søknaden bli avslått.  Lenken til Hyttestiftelsens bookingside finner du under menyvalget «For medlemmer», eller ved å trykke her.