Nytt fra landsstyret – test

 

Nytt fra Landsstyret

Forslaget er å lage en kort oppsummering (ikke referat) fra hvert landsstyremøte og legge ut på nettsidene og Facebook.

Tore skriver!